Kursy Business English - Bielsko-Biała

Uczysz się języka angielskiego od dawna, a dalej masz problemy z komunikacją? Szef lub zagraniczni partnerzy biznesowi oczekują od Ciebie biegłej znajomości języka?

Zajęcia Business English koncentrują się na opanowaniu umiejętności komunikowania się w określonych sytuacjach zawodowych. W trakcie lekcji symulowane są sytuacje, z którymi może spotkać się uczący. Poprzez odgrywanie ról nabywa umiejętność prowadzenia rozmowy w trakcie spotkań służbowych. Dynamiczna konwersacja obejmująca zagadnienia zawodowe pozwala na osiągnięcie biegłości językowej, co przekłada się na pewność siebie oraz swoich umiejętności. Efekty nauki są widoczne już po paru lekcjach.

Zajęcia konwersacyjne obejmują wybrane zagadnienia, z którymi uczący spotyka się w trakcie swojej aktywności zawodowej. Tematyką rozmów mogą być zagadnienia biznesowe, techniczno-specjalistyczne, prawne oraz wiele innych dziedzin.