Kursy Business English - Bielsko-Biała

Uczysz się języka angielskiego od dawna, a dalej masz problemy z komunikacją? Szef lub zagraniczni partnerzy biznesowi oczekują od Ciebie biegłej znajomości języka?

Zajęcia Business English koncentrują się na opanowaniu umiejętności komunikowania się w określonych sytuacjach zawodowych. W trakcie lekcji symulowane są sytuacje, z którymi może spotkać się uczący. Poprzez odgrywanie ról nabywa umiejętność prowadzenia rozmowy w trakcie spotkań służbowych. Dynamiczna konwersacja obejmująca zagadnienia zawodowe pozwala na osiągnięcie biegłości językowej, co przekłada się na pewność siebie oraz swoich umiejętności. Efekty nauki są widoczne już po pierwszej lekcji !

Zajęcia konwersacyjne obejmują wybrane zagadnienia, z którymi uczący spotyka się w trakcie swojej aktywności zawodowej. Tematyką rozmów mogą być zagadnienia biznesowe, techniczno-specjalistyczne, prawne oraz wiele innych dziedzin.